Piet Klop

foto_pietklopGeverifieerd

Piet Klop is oprichter van Public Values, een netwerkorganisatie die advies biedt aan organisaties in de publieke sector bij complexe maatschappelijke vraagstukken. Hij was jarenlang partner bij de internationaal gerenommeerde audit en consultancy organisatie Deloitte. Klop was verantwoordelijk voor de landelijke dienstverlening aan woningcorporaties, betreffende accountancy, belastingadvies en consultancy.

Start carrière

Piet Klop volgde de opleiding voor Register Accountant aan Het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants – NIVRA. Klop begint zijn carrière bij een klein accountantsbureau gericht op het MKB. In 1982 ontstaat bij hem het verlangen om zich te ontwikkelen in een maatschappelijk georiënteerde omgeving. De kans doet zich voor bij VB Accountants, een op de overheids- en non-profitmarkt gespecialiseerde accountantsorganisatie. Doordat maatschappelijke doelstellingen centraal staan, krijgt Klop’s carrière hier een extra dimensie. Zijn klantomgevingen bestaan uit gemeenten, corporaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. In 1994 wordt Klop een van de jongste partners bij VB Accountants, toen bestaande uit bijna 1.400 medewerkers. Om verder inzicht te krijgen in de wereld achter de cijfers van de publieke sector volgt hij vanaf 1997 de tweejarige master Overheidsaccountancy aan het Tilburgs Instituut voor Academische Studies – TIAS. Deze studie richt zich specifiek op audit binnen de publieke sector. De multidisciplinaire aanpak die hij hier leert, is centraal zichtbaar in zijn verdere carrière.

Deloitte

Wanneer Deloitte in 1998  VB Accountants overneemt –de grootste fusie uit de geschiedenis van de Nederlandse Deloitte-organisatie – wordt Piet Klop partner bij Deloitte. Na de fusie zijn bij Deloitte circa 5.000 mensen werkzaam. Klop is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan woningcorporaties. Hoewel de eerder beschreven klantomgevingen nog steeds aan bod komen, profileert hij zich in audit en advies aan woningcorporaties. VB Accountants had een groot marktaandeel bij kleine corporaties. Na de fusie met Deloitte werd de slag naar grote corporaties als Vestia en Portaal gemaakt. Onder Klop’s leiding wordt Deloitte marktleider bij de dienstverlening aan woningcorporaties met een marktaandeel in de audit van 43% van de Nederlandse corporaties. Zijn werkwijze kenmerkt zich door multidisciplinariteit. Door specialisten uit verschillende disciplines in te schakelen worden de processen en organisaties binnen de corporaties grondig gecontroleerd. Klop was verbonden aan verscheidene grote projecten. Hij was onder andere medeverantwoordelijk voor het beschrijven van de administratieve organisatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook ontwikkelde hij in 2006 een bewustwordingsscan voor het in beeld brengen van de betekenis van de destijds nieuwe belastingplicht vennootschapsbelasting voor corporaties.

In 2012 ging Vestia bijna failliet als gevolg van zogeheten margin calls op rentederivaten. Klop was tot en met 2009 namens Deloitte controlerend accountant bij Vestia. Hoewel hij al enkele jaren geen werk meer deed voor Vestia werden ook zijn controlewerkzaamheden in 2012 onder de loep genomen. De accountantskamer oordeelde in 2013 dat Klop zijn controles “kritisch, deskundig en diepgaand” had uitgevoerd door onder meer het inschakelen van specialisten. Na hoger beroep in 2016 oordeelde het CBb dat, hoewel Klop terecht een deskundige op het gebied van derivaten had ingeschakeld, hij naar het oordeel van het CBb te veel heeft blindgevaren op deze deskundige van Deloitte. Overige aanklachten in het hoger beroep werden ongegrond verklaard. Klop is na afronding van de tuchtrechtelijke procedures vertrokken bij Deloitte om zich te focussen op een nieuw initiatief, Public Values.

Public Values

In 2016 richt Piet Klop Public Values op, een adviesbureau dat organisaties in de publieke organisaties bijstaat door middel van crowd braining. Klop’s visie op het inschakelen van experts uit verschillende disciplines voor het oplossen van problemen staat wederom centraal. Het netwerkmodel van Public Values brengt professionals uit de publieke sector, het bedrijfsleven en de wetenschap samen om concrete vraagstukken op te lossen. Public Values heeft ook een eigen visie ontwikkeld op risicomanagement in de context van de publieke sector. De mens en de bedoeling staan hierbij centraal. Samen wordt gekomen tot een cultuur van vertrouwen binnen organisaties. Risico’s worden benoemd en er wordt gestreefd naar risicobewustzijn binnen een organisatie.

Daarnaast fungeert Public Values als intermediair voor een netwerk van circa 100 geselecteerde professionals om op tijdelijke of permanente basis posities in te vullen bij opdrachtgevers in de publieke sector.

Nevenactiviteiten

Piet Klop heeft zich gedurende zijn carrière in governance gespecialiseerd. In de jaren 2004 tot en met 2011 heeft hij jaarlijks namens Deloitte een boek gepubliceerd over corporatigovernance. De onderwerpen variëren van fraude tot projectontwikkeling en duurzaamheid. In 2018 heeft hij inzake de governance voor het lokaal bestuur “Adlasz voor de slimme gemeente” gepubliceerd. Daarnaast schrijft Klop artikelen en houdt hij lezingen. Hij gaf in het verleden les aan de Erasmus Universiteit en het NIVRA. Daarnaast was hij examinator bij de Vrije Universiteit van Amsterdam. Klop is extern deskundige bij de controllersopleiding TIAS en geeft gastcolleges bij verschillende universiteiten. In de jaren 2016 en 2017 is hij juryvoorzitter van de CorporatieNL Digital Award.

Gezien zijn jarenlange ervaring in de Nederlandse publieke sector, met daarbij specialisaties in accountancy, advies en governance, kan Piet Klop met recht een Leading Professional worden genoemd.

* Deze Leading Professional is door de redactie geselecteerd

* English version