Pieter Klapwijk

Pieter KlapwijkGeverifieerdProf. Dr. Ir. Pieter Klapwijk werd in 1949 geboren te Amsterdam. Gedurende zijn carrière heeft Klapwijk zich gericht op consultancy, onderzoek, ondernemen, management en onderwijs. Momenteel is hij actief als onafhankelijk adviseur op het gebied van Supply Chains. Daarnaast is hij emeritus professor Supply Chain Economics en Supply Chain Finance aan de Nyenrode Business Universiteit en bestuurslid van de Supply Chain Finance Community.

Opleidingen en vroege carrière

Pieter Klapwijk groeide op in Amsterdam en Delft, tot hij op zijn veertiende met zijn gezin naar Brussel verhuisde. Hier behaalde hij in 1968 zijn baccalaureaat aan de Europese School, een universeel geldend Europees diploma. Met de ambitie om een groot natuurkundige te worden ging Klapwijk natuurkunde studeren aan de Technische Universiteit in Delft. Tijdens deze opleiding kreeg hij als eerste student toestemming om ook vakken filosofie aan de Universiteit van Amsterdam te volgen in ruil voor studiepunten. In 1975 behaalde Klapwijk zijn ingenieurstitel. Zijn oorspronkelijke ambitie om een groot natuurkundige te worden was inmiddels echter bijgesteld. Hij was nu zeer gemotiveerd om ontwikkelingshulp te verlenen en andere culturen te leren kennen. Dit leverde hem een functie op bij de International Telecommunications Union, een uitvoerend orgaan van het United Nations Development Program. In Jordanië en Bangladesh ontwikkelde hij trainingsprogramma’s voor telecomoperators. Na verloop van tijd wilde Klapwijk graag een meer leidinggevende rol gaan vervullen, maar hiervoor was een aanvullende opleiding nodig. Toen hij in 1980 werd aangenomen op het Imperial College in Londen voor de masteropleiding Management Science and Operations Research was Klapwijk echter reeds gedesillusioneerd geraakt over de bijdrage van ontwikkelingshulp, zodat hij wist dat zijn toekomst niet bij de Verenigde Naties lag. Na het behalen van zijn tweede mastertitel aan het Imperial College in 1981, besloot Klapwijk daarom een ‘university spin-off’ op te zetten, die de algoritmes van een paar bekende wetenschappers op het gebied van Routing and Scheduling commercieel zou gaan inzetten: ORES.

Carrière

ORES verleende een aantal jaren succesvol logistieke optimalisatiesystemen aan verschillende bedrijven. In 1987 moest Pieter Klapwijk echter noodgedwongen de producten van ORES verkopen en het bedrijf hield op te bestaan. Klapwijk werd daarop gevraagd om bij het Amerikaanse management adviesbureau A.T. Kearney in dienst te treden, een voormalige klant van ORES. Hier verleende hij eerst voornamelijk advies op het gebied van logistiek, later op de gebieden van Supply Chain Strategy en Supply Chain Management. Vanwege het goede werk van Klapwijk en zijn kunde bij het ontwerpen van methodes werkte hij zich al snel op tot geassocieerd directeur bij de Nederlandse afdeling van A.T. Kearney. Daar werd hij betrokken bij vrijwel alle grote Supply Chain projecten, meestal voor multinationals. Eind 1994 kregen Klapwijk en twee collega’s bij A.T. Kearney (Henk Riemens en Wim van Elswijk) het idee om een eigen management- en investeringsmaatschappij op te zetten: Trimoteur. Klapwijk bleef tot 2000 daarnaast ook nog werkzaam voor A.T. Kearney. Met Trimoteur werden tien bedrijven opgezet of geherstructureerd, waarvan negen succesvol van de grond kwamen. Het bekendste bedrijf dat door Trimoteur is opgezet is Sandd (Sort and Deliver). Dit postbedrijf had in 2015 een kwart van de Nederlandse postmarkt in handen, geen ander privaat postbedrijf ter wereld weet zo goed te concurreren met het gevestigde postbedrijf. Andere opgezette of geherstructureerde ondernemingen zijn onder meer Customs Support (leidend aanbieder van douanediensten in Nederland en België) en Pharma Bio-Research (na een faillissement door Trimoteur uitgebouwd tot de grootste Europese klinische onderzoeksorganisatie in 2003). Intussen promoveerde Klapwijk in 1996 aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van Regional Economics. Bevindingen uit zijn dissertatie zijn later gebruikt door de Nederlandse overheid om onder meer de aanleg van de Betuwelijn te beargumenteren. Als een gevolg van de kredietcrisis ging het in 2009 mis voor Trimoteur, sinds 2010 is Klapwijk daarom actief als onafhankelijk consultant. Met name in samenwerking met M3, een adviesbureau dat is gespecialiseerd in verschillende Supply Chain vakgebieden, voorziet hij bedrijven als KLM, Akzo, Pepsico, Dekra en Rabobank van advies.

Nevenfuncties

Na zijn promotie verbond Pieter Klapwijk zich in 1997 aan de Nyenrode Business Universiteit, waar hij als emeritus professor parttime onderwijs geeft en (promotie)studenten begeleidt. Ook doet hij er onderzoek op de gebieden van Supply Chain Management en –Finance. Sinds datzelfde jaar geeft Klapwijk regelmatig lezingen. In 2010 richtte Klapwijk samen zijn voormalig promotiestudent Michiel Steeman de Supply Chain Finance Community (SCFC) op. Dit internationale netwerk verbindt meer dan 1500 kennisinstituten, bedrijven en professionals op het gebied van Supply Chain Finance met het doel om dit vakgebied verder te ontwikkelen. Mede dankzij de SCFC, waar Klapwijk bestuurslid is, is Nederland koploper in dit relatief nieuwe gebied. Tot slot werkt Klapwijk met een team aan het opzetten van een startup die Blockchain met Supply Chain Finance combineert. De basis voor dit project werd gelegd tijdens de Dutch Blockchain Hackathon van 2017.

Vanwege zijn prestaties als ondernemer en als wetenschapper, en zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied Supply Chain Finance, kan Pieter Klapwijk met recht bestempeld worden als een Leading Professional.

*Deze Leading Professional is door de redactie geselecteerd