Caroline Weebers

Caroline WeebersCaroline Weebers-Vrenken (1969) is oprichter van Weebers Vastgoed Advocaten. Weebers heeft jarenlange ervaring in verschillende vlakken van de vastgoedbranche. In de dagelijkse praktijk adviseert ze vooral bij diverse gebiedsontwikkelingen in heel Nederland, legt ze zich toe op contractsvorming en behandelt ze diverse bouwgeschillen.

Opleiding en begin carrière

Caroline Weebers begon haar studie rechtsgeleerdheid in 1987 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, allereerst met specialisaties in civiel- en ondernemingsrecht. Weebers deed naast haar studie bestuurswerk voor de faculteit en sociëteit. Ze studeerde af in het bestuurs- en privaat Geverifieerdrecht en behaalde in 1993 haar meestertitel. Na haar studie werkte Weebers bij de Stichting Grondzaken en Bemiddeling te Arnhem, een rentmeesterkantoor gespecialiseerd in agrarisch vastgoed. Als legal advisor werkte ze aan haar eigen dossiers en deed ze veel juridische ervaring op in de vastgoedbranche. In de dagelijkse praktijk hield Weebers zich bezig met pachtprocedures, onteigeningen en ontgrondingen. Ze speelde een adviserende rol bij de herontwikkeling van Kattenbroek te Amersfoort en de juridische procedures rondom de Betuwelijn.

AKD Prinsen Van Wijmen

In 1997 werd Caroline Weebers aangenomen bij AKD Prinsen Van Wijmen – destijds nog Prinsen Van de Putten -, vestiging Eindhoven. Hier heeft ze haar opleiding genoten en werkte ze aanvankelijk op het gebied van bestuursrecht en faillissementsrecht. Als advocaat voor het kantoor hield ze zich onder andere bezig met commercieel vastgoed zoals binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Bij AKD leerde ze in 2002 een andere kant van de advocatuur kennen toen ze voor vier maanden werd uitgezonden naar Heijmans. Voor Heijmans deed Weebers projectwerk vanuit de ontwikkelingszijde.

Weebers Vastgoed Advocaten

Het projectwerk bij Heijmans deed Caroline Weebers met zoveel plezier dat een ommekeer in haar carrière volgde. Ze stopte bij AKD en startte de opleiding Master of Real Estate aan de Technische Universiteit Eindhoven. Op deze wijze verkreeg ze meer autoriteit en kennis binnen het vastgoed; Weebers achtte beiden nodig voor het opzetten van een eigen kantoor. Ze startte Weebers Vastgoed Advocaten in 2004 als eenmanskantoor en werkte daarnaast als interim-bedrijfsjurist op projectbasis voor Heijmans. Er volgde een uiterst drukke periode waarin Weebers zowel haar opleiding genoot, bij Heijmans werkte en haar eigen dossiers deed. Om een grotere markt te kunnen aanspreken, voegde Angeliqué Claassen zich in 2005 bij Weebers Vastgoed Advocaten. Vanaf 2005 stonden Weebers en Claassen samen aan de basis van de opzet en groei van het kantoor. In de jaren daaropvolgend kon een steeds groter deel van de vastgoedmarkt worden bediend. In 2015 heeft Weebers Vastgoed Advocaten specialisten binnen alle vlakken van het vastgoedrecht.

Voor Weebers Vastgoed Advocaten was Caroline Weebers onder andere betrokken bij de vernieuwing van Kanaleneiland Utrecht. Daarnaast heeft ze geadviseerd bij meerdere centrumplannen, zoals gemeente Valkenburg, Uden en Gilze en Rijen. Verder werkt ze in 2015 onder meer mee aan de gebiedsontwikkeling van Regentesse-Zuid, Den Haag. Dit project omvangt de grootschalige herontwikkeling van verscheidene leegstaande kantoorgebouwen in het voormalige industrieterrein. In Regentesse-Zuid komen onder andere twee woongebouwen met 430 woningen, werkplekken en een wijkpark. Weebers vervult een adviserende rol bij dit project.

Overig

Caroline Weebers is docente bij Tias Nimbas Business School waarvoor ze het juridische deel van de module Gebiedsontwikkeling MRE voor haar rekening neemt. Op deze wijze bekijkt ze de branche vanuit grotere structuren in plaats van het gezichtsveld van een belanghebbende.

Gezien haar uitgebreide ervaring, het succes van Weebers Vastgoed Advocaten en haar docentschap bij Tias Nimbas kan Weebers met recht bestempeld worden als een Leading Professional binnen het recht.

* Deze Leading Professional is door de redactie geselecteerd