Sabine Kloos

Sabine KloosGeverifieerdSabine Kloos (1969) is een ondernemende bestuurder met jarenlange ervaring. Kloos vervulde het directeurschap bij diverse groeibedrijven met private equity funding, in uiteenlopende markten. Ook zette zij diverse ondernemingen op en was zij actief als freelance consultant voor diverse bedrijven in binnen- en buitenland. Eind 2018 is Kloos als CEO actief bij sportschoolketens Fit For Free en Sportcity.

Begin carriére

Sabine Kloos groeit op in Amsterdam, waar zij in 1987 haar VWO-diploma behaalt aan het Damstede Lyceum. Na een periode van reizen en studeren, besluit Kloos dat haar drang om te ondernemen groter is dan het belang van een studie. In de jaren rond 1990 doet zij ervaring op bij onder meer Delta Lloyd, Columbia Tristar en TBWA Campaign Company.

Wanneer Kloos in 1995 geen geschikte crèche kan vinden voor haar kinderen, besluit zij zelf Kindercentrum Altijd Lente op te zetten in Amsterdam, een van de eerste particuliere crèches in Nederland. Altijd Lente onderscheidt zich met innovatieve diensten en het ontwikkelde pedagogische beleidsplan. Omdat een gedegen pedagogisch beleid in de jaren daarna steeds meer wordt vereist binnen de kinderopvangbranche, zet Kloos in 1999 Altijd Lente Advies en Training op om de eigen kennis op dat gebied met andere organisaties te delen.

Strategisch leider binnen de kinderopvangbranche

Vanuit haar advieswerk wordt Sabine Kloos in 2005 aanbevolen bij Catalpa Kinderopvang (later Estro), waar zij langs diverse functies (regiomanager, directeur business unit) opklimt tot COO en CEO ad interim. Ook naast haar functie zet Kloos zich in voor de kinderopvangbranche. In Amsterdam levert ze tussen 2011 en 2013 in een team representanten van de kinderopvang een bijdrage voor de Taskforce Integrale Kinderopvang/Onderwijs, die door wethouder Lodewijk Asscher wordt opgezet ter realisatie van integrale kindvoorzieningen. Tussen 2011 en 2013 is Kloos ook bestuurslid bij de Brancheorganisatie Kinderopvang, waar ze onder meer veel aandacht besteedt aan de fusie van twee brancheorganisaties.

Kenmerkend voor Kloos haar werk bij Catalpa / Estro en daarbuiten zijn haar resultaatgerichtheid en verbindende kwaliteiten. Bij Catalpa bestonden ten tijde van haar komst spanningen door gebrekkige integratie bij overnames, en er was sprake van een sterk top-down aangestuurde organisatie. In haar verschillende functies zet Kloos haar heldere analytische vermogen in om de oorzaken bloot de leggen en daar pragmatisch en snel op in te spelen. Door het omvormen van Catalpa / Estro naar een meer decentrale organisatie werd onder meer de onderlinge samenwerking verbeterd, met een sterke rendementsverbetering als gevolg. Haar prestaties leveren haar opeenvolgende promoties op.

Als COO bij Catalpa / Estro wordt Kloos ook betrokken bij overnames en herfinancieringen. Naast het realiseren van de overdracht van aandelen en het vinden van herfinanciering, moet zij tegelijkertijd de interne doelstellingen en processen bewaken. Wanneer de markt voor kinderopvang door verschillende oorzaken krimpt treedt ze besluitvaardig op, waardoor een mogelijk faillissement wordt afgewend. Na een nieuwe overname in 2013 maken Kloos en de rest van het bestuur met wederzijdse instemming plaats voor nieuwe bestuurders.

CEO Fit For Free en Sportcity

Na haar vertrek bij Estro in 2013 biedt Sabine Kloos haar kennis over de kinderopvangbranche aan als freelance consultant. Ze deelt haar expertise ten behoeve van acquisities, het afwenden van faillissementen en het verbeteren van de organisatie met diverse partijen in binnen- en buitenland.

In 2015 wordt Kloos door een van de aandeelhouders van fitnessketens Fit For Free en Sportcity (FFF / SC) gevraagd om advies. FFF / SC had in een korte tijd een sterke groei doorgemaakt, maar de ca. 110 vestigingen in binnen- en buitenland werden nog steeds top-down door de twee oprichters bestuurd. Vanuit haar expertise met betrekking tot de overgang van een centrale naar een meer decentrale organisatie onderzoekt Kloos wat nodig is voor een nieuw fundament voor verdere groei. Onderdeel van haar advies is de aanstelling van een CEO, een functie die zij uiteindelijk zelf invult, eerst op eigen verzoek op interim basis en vanaf juni 2016 als definitieve aanstelling.

Tijdens haar werk om een duurzame basis voor verdere ontwikkeling te leggen zet Kloos zich in het bijzonder in voor rust en samenhang binnen de organisatie, alsmede een verbetering van de kwaliteit, leiderschap en de structuur. In de loop van 2017 wordt Kloos gevraagd om de organisatie klaar te maken voor een (gedeeltelijke) verkoop, die eind 2018 deels is voltrokken. Dankzij het gelegde fundament en met de nieuwe kapitaalinjectie en een frisse marketing strategie zijn de sportschoolketens klaar voor de volgende stap.

Ondernemen

Sabine Kloos is naast haar overige werkzaamheden als ondernemer actief gebleven. In 2006 zet ze samen met anderen de buitenschoolse opvang WoestZuid op in Amsterdam, dat inmiddels is uitgegroeid tot een organisatie met acht locaties. In 2015 is ze medeoprichter van Club10 Junior Social Club & Study, een natuurlijke opvolger van BSO, dat na een succesvolle pilot wegens andere verplichtingen nog niet verder is doorontwikkeld.

Met haar jarenlange ervaring als adviseur en bestuurder van groeibedrijven in uiteenlopende markten, het opzetten van verschillende succesvolle ondernemingen en haar inzet voor de kinderopvangbranche, mag Sabine Kloos met recht als leading professional worden bestempeld.

* Deze Leading Professional is door de redactie geselecteerd