Denis Maessen

Denis Maessen

Geverifieerd

Denis Maessen (1961) is medeoprichter van Ibou Consultancy & Management, waar hij zich bezighoudt met vraagstukken omtrent visieontwikkeling, strategiebepaling en innovatie. Hij is daarnaast vicepresident van EFIP – European Forum of Independent Professionals – en plaatsvervangend raadslid van de SER – Sociaal Economische Raad. Ook is Maessen voorzitter ad interim van het algemeen bestuur van Focwa Schadeherstel.

Opleiding en carrière

Na het behalen van zijn middelbareschooldiploma in 1979 volgde Denis Maessen de opleiding tot officier der Mariniers aan het Koninklijk Instituut voor de Marine met als studierichting Politicologie. Maessen is reislustig en leergierig. Vanaf 1985 reist hij, als specialist in contraterrorisme, vijf jaar de wereld rond in verschillende leidinggevende rollen bij operationele eenheden. Tegelijkertijd rondt hij een studie Algemeen Recht af. Laatstgenoemde omvatte, naast de gebruikelijk juridische vakken, een breed veld met uiteenlopende onderwerpen als rechtspsychologie, criminologie en organisatiekunde. Maessen behaalt in 1990 zijn doctoraal in het recht. Daarnaast heeft hij een mooie marinierscarrière opgebouwd waarbij hij veel samenwerkt met de top van de Nederlandse overheid en politie. Maessen is geïnteresseerd in de maatschappij en de ontwikkeling van het individu. Daarop inspelend is hij vanaf 1990 werkzaam als adviseur bij Alons & Partners, een niche bureau gericht op de top van de rijksoverheid. Namens het adviesbureau is hij betrokken bij nationale beleidsontwikkeling en zet hij innovatieve projecten op het vlak van beleidsinnovatie op. In 1994 stapt Maessen over naar het consultancybureau Rijnconsult. Het bureau biedt hem de kans zijn focus van de rijksoverheid naar het bedrijfsleven te verplaatsen. Maessen is organisatieadviseur en later partner bij het bureau en richt zich hoofdzakelijk op strategische verandering. Om zich te blijven ontwikkelen als adviseur volgt Maessen daarnaast in 1996 de postdoctorale studie Management Consultancy aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Ibou en Focwa

In 1998 zet Denis Maessen een eenmansadviesbureau op waarbij strategische verandering centraal staat. In korte tijd groeit het tot een bureau met twaalf consultants, Strategic Development Group. In 2008 wordt de onderneming samen met twee andere adviesbureaus ondergebracht onder Gaux Group of Companies en zijn er veertig professionals werkzaam. In 2011 worden de activiteiten van Gaux Group na verschillen van inzicht tussen de aandeelhouders stopgezet. Nog in datzelfde jaar zet Maessen in samenwerking met andere professionals Ibou Consultancy & Management op. Het bureau richt zich op drie zaken: strategie, beleidsvoering en online innovatie. Voor Ibou geeft Maessen als bestuursadviseur en interim bestuurder begeleiding bij transitie- en transformatievraagstukken. Hierbij is hij resultaatgericht en laat hij graag, zoals hij zegt, het proces zijn werk doen. In zijn loopbaan hebben naar eigen zeggen de lessen van Chinese militair strateeg Sun Tzu een rode draad gespeeld. Deze filosofie leert over winst zonder strijd door het optimaal beïnvloeden van de psychologie van organisaties. Een recent voorbeeld uit de dagelijkse praktijk is Maessen’s werk voor Focwa schadeherstel. Maessen werd in 2014 benaderd om rust en richting te brengen. Als interim-voorzitter van diens algemeen bestuur zette hij Focwa Nieuwe Stijl op. Een eigentijds programma om de dominantie op het eigen vakgebied te herwinnen ten behoeve van de leden van de organisatie.

Platform Zelfstandig Ondernemers en SER

Denis Maessen hecht veel belang aan het ondernemerschap. Reden voor hem zich in te zetten voor de zelfstandig ondernemer in Nederland. Maessen zit sinds 2015 in de SER, waar hij zich richt op de ondernemerskant met specifieke focus op de zelfstandige ondernemer. In het verlengde hiervan is hij voorzitter van PZO-ZZP – Platform Zelfstandig Ondernemers – waarmee Maessen de belangen van de zelfstandig ondernemer in Den Haag behartigt. Ook is hij co-voorzitter van ZZP-Platform; een open overlegplatform voor ZZP vraagstukken achter de organisaties van VNO/NCW, MKB Nederland en PZO/ZZP. Op deze wijze geeft Maessen de zzp’er een stem binnen de SER. Daarnaast zet Maessen zich sinds 2015 als vicepresident van de EFIP op Europees niveau in voor de zelfstandige ondernemer.

Nevenzaken

Hoewel Denis Maessen vanaf 1991 niet meer werkzaam is bij de Koninklijke Marine, is hij in 2016 nog steeds betrokken bij de defensie. Hij is actieve reservist, heeft meegewerkt aan het 350 jarig bestaan van het korps mariniers en heeft de rang van Luitenant-Kolonel. Daarnaast doceert Maessen aan de Erasmus Universiteit en geeft hij lezingen. Hiervoor richt hij zich op de twee zaken die al zijn gehele carrière een rode draad hebben gespeeld: strategisch denken leiderschapsontwikkeling. Het Korps Mariniers heeft een grote invloed gehad op Maessen’s kijk op laatstgenoemde. De filosofie luidt er dat iemand pas leiding kan geven aan een ander wanneer hij heeft geleerd leiding te geven aan zichzelf. Iets wat volgens hem een gezond vertrekpunt zou moeten zijn bij belangrijke rollen in de maatschappij.

Op basis van zijn jarenlange ervaring bij Defensie, in het Nederlands bedrijfsleven (als medewerker, ondernemer en bestuurder), zijn werk in de besturen van vooraanstaande organen zoals de SER en de EFIP kan Denis Maessen met recht een Leading Professional worden genoemd.

* Deze Leading Professional is door de redactie geselecteerd