Ilmar Woldring

IlmarWoldringGeverifieerdIlmar Woldring werd op 10 november 1954 geboren in Eindhoven. Hij heeft in Nederland aan de wieg gestaan van het vakgebied crisiscommunicatie. Hij werkt als specialist op dit gebied bij zijn eigen onderneming Iwécom Management, Training & Advies.

Opleiding en begin carrière

Na zijn atheneumdiploma te hebben behaald aan het Augustinianum te Eindhoven, besluit Ilmar Woldring in 1975 Duitse Taal- en Letterkunde te gaan studeren aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Na vier jaar studie, maar zonder doctorandustitel, gaat hij bij uitgeverij Lekturama en zusteronderneming het Nederlands Talen Instituut (NTI) aan de slag als coördinator en redacteur. Dankzij zijn bijdrage aan een grote medische encyclopedie valt hij in 1986 op bij de directeur van Uitgeversmaatschappij De Tijdstroom. Hij wordt bij deze uitgeverij de jongste medische en paramedische uitgeefdirecteur van Nederland. Vier jaar later komt Ilmar Woldring in contact met de multinational Koninklijke Emballage Industrie Van Leer. Voor dit ambitieuze verpakkingsbedrijf, met op dat moment wereldwijd zo’n 20.000 werknemers, gaat Woldring aan de slag als trainingscoördinator en communicatiemanager. Als communicatiemanager wordt  hij soms door de directie gevraagd om op te treden tijdens lastige situaties bij de internationale werkzaamheden van het bedrijf. Zijn uitstekende beheersing van het Frans, Duits en Engels en een goed inzicht in culturele verschillen helpen hem bij het vervullen van zijn taken.

Na drieënhalf jaar bij Van Leer is Woldring toe aan iets nieuws en gaat hij als hoofd Marketingcommunicatie aan de slag bij het MECC, een congres- en beurzencentrum in Maastricht dat wordt geëxploiteerd door Amsterdam RAI. Als  begin 1995 in Maastricht een crisissituatie dreigt te ontstaan doordat de grootste horecabeurs van Nederland mogelijk moet worden afgelast wegens overstromingen, weet Woldring nog niet dat hij later aan de basis zal staan van de ontwikkeling van het specialisme crisiscommunicatie.

Iwécom

Na altijd al met de gedachte te hebben gespeeld een eigen onderneming te beginnen, was het na bijna drie tropenjaren bij het MECC voor Ilmar Woldring een goed moment om deze ambitie te gaan verwezenlijken. Hij richtte in 1996 zijn eigen adviesbureau Iwécom (Ilmar Woldring Communicatie) op. Aanvankelijk hield hij zich met zijn onderneming bezig met zaken die op communicatiegebied toen al redelijk gemeengoed waren. Woldring wilde zich echter onderscheiden en ging op zoek naar iets dat op dat moment nog verder te ontwikkelen viel. Twee gebeurtenissen in 1999 zorgden ervoor dat hij de door hem gewenste specialisatie ontdekte. Waar een ontploffing in het ketelhuis van de gloednieuwe brouwerij van Brand destijds qua communicatie voortreffelijk werd afgehandeld, was het tegenovergestelde het geval bij een brouwerij van Gulpener die enkele maanden daarna door een hoosbui onder water was gelopen. Door dit contrast vroeg Woldring zich af of bedrijven wel voldoende voorbereid zijn op crisissituaties. Na een door hem geïnitieerd onderzoek onder 130 bedrijven bleek maar liefst 70% van de ondervraagde bedrijven niet te voldoen aan de wettelijke regels en verplichtingen, zoals het hebben van een calamiteitenplan. Hier zag Woldring zijn kans om zich met Iwécom te specialiseren in crisiscommunicatie, een mede dankzij hem in Nederland bekend geworden begrip.

Woldring vindt dat crisiscommunicatie een vast onderdeel van risico- en crisismanagement moet zijn en niet iets dat je “er even bij doet”. Crisiscommunicatie en crisismanagement zijn volgens Woldring twee handen op één buik: “Je kunt in een crisissituatie niet managen zonder te communiceren, en communiceren zonder te managen wordt dan gegarandeerd een puinhoop!”

Grondlegger van de crisiscommunicatie

Ongeveer veertig procent van zijn tijd besteedt Ilmar Woldring aan het opleiden en trainen van organisaties in crisismanagement en crisiscommunicatie. Het gaat daarbij niet alleen om de crisissituatie zelf, maar ook om de periode daarvoor (de fase van de risicocommunicatie) en de fase daarna: de crisis na de crisis. Als een van de grondleggers van crisiscommunicatie als vakgebied in Nederland heeft Woldring sinds pakweg 2002 vele mensen mogen opleiden en trainen om op eigen kracht door een crisis heen te kunnen komen. Zo gaf hij bij het IFV (indertijd bekend als het Nibra) negen jaar lang een cursus crisiscommunicatie, voor zover bekend bij de start de eerste in zijn soort in Europa. Nog steeds deelt Woldring graag zijn kennis als (gast)docent bij verschillende onderwijsinstellingen, waaronder Zuyd Hogeschool. Daarnaast is Woldring medeoprichter van het Crisis Support Team, een samenwerkingsverband van zes crisiscommunicatiespecialisten die vijf jaar geleden de handen hebben ineengeslagen. Het team is 24/7 paraat en levert bijstand op afroep aan een verscheidenheid van organisaties. Ook publiceerde Woldring verschillende werken binnen zijn vakgebied. Hij schreef onder andere het goed ontvangen boek Crisismanagement in de kinderopvang (2003) voor de in menig opzicht bepaald kwetsbare kinderopvangsector. Nog steeds is hij adviseur crisiscommunicatie van de beroepsvereniging van directeuren in de kinderopvang, de bdKO. Ook voerde hij de hoofdredactie over het Zakboek Bevolkingszorg, een in 2014 verschenen boek dat bedoeld is om met name gemeenteambtenaren beter voor te bereiden op situaties waarbij goede bevolkingszorg vereist is. Naast zijn drukke zakelijke activiteiten, waaronder een bestuursfunctie bij MKB-Limburg, is Woldring ook nog maatschappelijk betrokken. Zo is hij sinds 2009 fondsenwerver bij de Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland, die zich richt op de maar liefst 5000 kansarme kinderen in die regio.

In de toekomst ontwikkelt Woldring de crisiscommunicatie graag nog verder door, omdat er als gevolg van nieuwe ontwikkelingen zoals sociale media of onverwacht grote vluchtelingenstromen steeds weer nieuwe inzichten ontstaan en nieuwe instrumenten worden gevraagd. Net als bij schaken, één van zijn hobby’s, moet je zorgen dat je het speelveld kent en moet je voorbereid zijn op logische en minder logische gebeurtenissen. Woldring is er trots op dat hij erin is geslaagd om het hyperspecialisme crisiscommunicatie te ontwikkelen.

Met zijn bijdrage aan de totstandkoming en ontwikkeling van het crisismanagement en de crisiscommunicatie in Nederland mag Ilmar Woldring met recht een Leading Professional binnen de communicatie genoemd worden.

* Deze Leading Professional is door de redactie geselecteerd