Onno Dwars

Onno DwarsGeverifieerdOnno Dwars, Hoofd Acquisitie & Innovatie bij VolkerWessels Vastgoed, werd in 1980 geboren te Hengelo.

Opleiding en begin carrière

In 1997 behaalt Onno Dwars zijn Havodiploma en besluit hij te gaan studeren aan de Hogere Technische School in Enschede. Dwars heeft altijd al affiniteit met wiskunde en de bouw en besluit daarop Civiele Techniek te gaan studeren. Na het behalen van zijn diploma in 1997 start hij aan de Technische Universiteit Delft. In 2004 behaalt Dwars zijn master in de afstudeerrichting ‘bouwprocessen’. Vrijwel meteen na het behalen van zijn master werkt hij bij VolkerWessels Vastgoed in Amersfoort als ontwikkelaar. Een van de eerste projecten waarbij Dwars betrokken was, is ‘Nesselande’ in Rotterdam. Voor dit project werden 42 appartementen en 13 grondgebonden woningen gerealiseerd in Nesselande.

VolkerWessels

Onno Dwars maakt zich vanaf zijn beginperiode bij VolkerWessels Vastgoed hard voor de verduurzaming van de projecten binnen het bedrijf. Al vanaf 2007 geeft hij lezingen, workshops en colleges om het imago van VolkerWessels te verduurzamen. Dwars ziet in dat het ontwikkelen van nieuwe leefomgevingen grote verantwoordelijkheden met zich meebrengt. De ambitie is om alle projecten duurzaam en met respect voor het milieu in te richten. Een voorbeeld hiervan is Alliander in Duiven dat energiepositief en in relatie met het gebied gerealiseerd werd. Dwars was vanaf 2011 bij het project betrokken als projectleider. Een ander voorbeeld is het bouwprincipe ‘ClimateReady’. Hierbij worden bewoners nauw betrokken bij het verduurzamen van de woning. Eén van de meest opvallende projecten met betrekking tot verduurzaming waarmee Dwars zich bezighoudt, zijn de zogenaamde ‘nulopderekening’-woningen. Dit nu nog lopende project is gestart in 2012 en houdt zich bezig met het ontwikkelen van verscheidene conceptuele woningen zonder energielasten. Dwars hoopt hiermee de innovatie in de bouw te kantelen.

In 2015 werkt Onno Dwars zich omhoog binnen VolkerWessels Vastgoed met een aanstelling als lid van het managementteam ‘bedrijfsvoering’. Binnen dit team van vier personen bekleedt hij de functie Hoofd Acquisitie & Innovatie. In de toekomst ambieert Dwars meer binding met kennisinstellingen en onderzoek naar woningen en gebouwen. Het bewerkstelligen van verandering staat voor Dwars voorop. Hij ambieert dan ook zijn carrière te kunnen blijven inzetten voor een duurzamere maatschappij.

Onderscheidingen

De innoverende ideeën van Onno Dwars vallen op. In 2012 wordt hij benoemd als Young Talent van dat jaar door Vastgoedmarkt/Yardi. Dwars’ hang naar innovatie met betrekking tot duurzaamheid gaf de doorslag. De Young Talent Award draagt bij aan zijn carrière, maar het behalen van de award is voor Dwars geen doel op zichzelf. Het bijdragen aan het ontwikkelen van de maatschappij door middel van het realiseren van duurzame producten geeft hem de meeste voldoening. Onno Dwars stond daarnaast in 2014 op de vijfde plek in de Duurzame 50 Vastgoed NL (ABN AMRO). In 2015 wordt dit een tweede plek en ook weer in 2016 haalt Dwars de lijst met een vierde plaats.

Gezien de behaalde successen met het verduurzamen van VolkerWessels kan Onno Dwars met recht bestempeld worden als een Leading Professional.

* Deze Leading Professional is door de redactie geselecteerd